sittplats i skuggan önskas

lilla lekparken  vid Dalaplan  nästan i korsningen  Södra Förstadsgt  ch John Ericssons väg  har klätterställning gungor karusell . men ingenstans att sitta i skuggan under träden vid gungerna. där man kan äta massäck  amma m.m.  der

Annonser